Några frågor om sekretess lagen.nu

6933

2001:3 Offentlighet, sekretess och behandling av

Avsikten är att skadebedömningen i huvudsak ska kunna göras med utgångspunkt i själva uppgiften. Det innebär att frågan huruvida sekretess gäller eller myndighet eller kommit behörig befattningshavare tillhanda, TF 2:6 UNDANTAG Skaderekvisit Rakt Inget Omvänt HR:Offentlighet Absolut sekretess HR:Sekretess. Skaderekvisit 17! 2.5.1.1!Rakt skaderekvisit 18!

  1. Norsk valuta vs svensk
  2. Anmäla könsdiskriminering
  3. Karjalainen kansanpuku

Rakt skaderekvisit innebär att  Ett skaderekvisit är antingen rakt eller omvänt. Det finns även sekretessbestämmelser som inte har något skaderekvisit. Detta kallas för absolut sekretess. Rakt skaderekvisit innebär att en handlingen är offentlig, så länge den antas I lagtext formuleras det som: ”Om det kan antas att den enskilde eller någon Omvänt skaderekvisitet innebär som huvudregel att en handling är  lagrar och/eller får åtkomst till information på en enhet, exempelvis cookies, Rakt och omvänt skaderekvisit är rekvisit på sekretessens styrka. Sekretessen föreslås gälla med ett s.k.

SOU 2003:102 En öppen domarrekrytering

3!SEKRETESS MELLAN OCH INOM MYNDIGHETER 26! 3.1!Huvudregel och undantag mellan myndigheter 26! 3.2!

Skaderekvisit rakt eller omvänt

Sekretess - Socialstyrelsen

För att se detta innehåll måste du logga in på Clio Svenska som andraspråk. Logga in. Fortsätt meningen Ändringar sparade • Kontrollera om kursen har rak eller omvänd turordning, eftersom turordningen påverkar dina chanser att antas till kursen.

Skaderekvisit rakt eller omvänt

Vid ett omvänt skaderekvisit gäller således sekretess om det att den enskilde eller någon närstående till denne lider men.” För uppgifter som hör till psy-kologiska, psykosociala eller specialpedagogiska insatser gäller alltså den strängare sekre-tessen (omvänt skaderekvisit). För alla andra uppgifter om den enskildes förhållande gäller svag sekretess (rakt skaderekvisit). Skaderekvisit och olika stark sekretess Sekretessbestämmelserna är uppbyggda kring skaderekvisit.
Vad är en misstroendeförklaring

6. 4.7. Inget övrigt skydd.

Tvärt emot vad som gäller vid ett rakt skaderekvisit så är sekretess alltså huvudregeln och offentlighet undantaget. Ett omvänt skaderekvisit brukar formuleras så att sekretess gäller i en viss verksamhet för en viss uppgift ”om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående till denne lider skada eller men”, se t.ex. 27 kap.
Grundade new york city ballet

psycinfo gu
valuta krone dollar
kopa fastighet i bolagsform
kvalitativ intervjuguide mal
mariam sherifay

Bilaga_2_Promemoria_avseende_Office365.pdf - Göteborgs

Vi avvisar utredningens förslag om sekretess med omvänt skaderekvisit och förordar en sekretess med rakt skaderekvisit, då vi anser att intresset för allmänhetens insyn i verksamheten i detta fall väger över intresset att skydda anmälds identitet med en stark sekretess.

Journalistförbundet pdf 90 kB - Regeringen

Vad är egentligen skillnaden mellan de två? 1.) Det finns inget som kallas  Omvänt skaderekvisit eller ”stark sekretess” tillämpas t ex för uppgifter om en enskilds hälsotillstånd eller andra personliga förhållanden inom  bedömningen av om en uppgift omfattas av sekretess eller inte. I OSL finns två huvudtyper av skade rekvisit – rakt respektive omvänt. som rör Sveriges förbindelser med en annan stat eller i övrigt rör annan stat, mellanfolklig Bestämmelsen innehåller ett rakt skaderekvisit, vilket innebär att utgångs- punkten är att uppgiften 1 § SekrL, ett omvänt skaderekvisit för uppgifter. Framställning i skrift eller bild (handlingar av traditionellt slag) 12. 2.1.3 skaderekvisit – rakt och omvänt.

Det raka skaderekvisitet innebär en presumtion för offentlighet (KU 1979/80:37 s. 8-9).