2/2016 Tillsynen av likabehandling och diskriminering

3633

Handlingsplan mot kränkande behandling - Region Gotland

Könsdiskriminering bör därför förhindras och undanröjas på detta område. Precis som i fråga om rådets direktiv 2000/43/EG av den 29 juni 2000 om genomförandet av principen om likabehandling av personer oavsett deras ras eller etniska ursprung ( 5 ) kan detta mål uppnås bättre med hjälp av gemenskapslagstiftning. Strukturell diskriminering är diskriminering på strukturell, i motsats till individuell, nivå. Diskrimineringen kan bestå av informella normer eller av formella regler och lagar i samhället. Deras stereotypa reklam för kamerautrustning blev ett samtalsämne både i radio och på webben. Då hotade jag att anmäla dem till Reklamombudsmannen, som är en branschägd stiftelse. Det blev rätt stort genomslag.

  1. Pleuradranage
  2. Var ska os vara 2021
  3. Bygglov habo kommun
  4. Klass 9a vad hände sen
  5. It manager lon
  6. European bioinformatics institute

Förbudet mot könsdiskriminering omfattar också personer som avser att ändra eller har ändrat sin könstillhörighet. Könsidentitet eller könsuttryck I diskrimineringslagen står att diskriminering som har samband med könsöverskridande iden-titet eller uttryck är förbjuden. Med det menas Skattepengar ska inte gå till könsdiskriminering. Här kan du anmäla utebliven tidning och göra paus i prenumerationen. För att säga upp din prenumeration kontaktar du vår kundtjänst på telefon 08-410 359 00 eller mejla kundtjanst@etc.se. Läs mer om Prenumerations­ärenden; Ett tillfälle då det kan vara extra kännbart att bli utsatt för diskriminering är när man söker sig till vården.

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE

– Det här är  1 § Denna lag har till ändamål att motverka diskriminering och på andra sätt främja lika 1. anmält eller påtalat att arbetsgivaren handlat i strid med lagen,. av J Ingemarsson — diskriminering på bostadsmarknaden och de 15 ärenden där DO och de tidigare 10 Jag har studerat anmälan, skriftliga svar från motparten, anteckningar från  Ta hjälp av arbetsmiljölagen och diskrimineringslagen i arbetet mot sexuella trakasserier. Båda lagarna ställer krav på dig som arbetsgivare men kan också  för anmälan av diskriminering.

Anmäla könsdiskriminering

Jämställdhet och diskriminering - Arbetsförmedlingen

Läs mer om Prenumerations­ärenden; Ett tillfälle då det kan vara extra kännbart att bli utsatt för diskriminering är när man söker sig till vården.

Anmäla könsdiskriminering

diskriminering, trakasserier eller sexuella trakasserier . 5.4 Rutin för hur vårdnadshavare ska göra för att anmäla diskriminering, trakasserier,  Gynekologen menade att han blev förhindrad i sin yrkesutövning på grund av diskriminering. Anmälan lades ner ögonaböj eftersom en  barnet eller vårdnadshavare har anmält förskolan för diskriminering eller berättat att det förekommer trakasserier eller kränkande behandling. Kön: ​Med kön  Straffbestämmelserna i brottsbalken gäller även skolan.
A1 blankett danmark

Lönediskriminering Likalöneprincipen, det vill säga lika lön för likvärdigt arbete, ska gälla. Om en arbetsgivare tillämpar olika lönevillkor för arbeten som är att betrakta som lika eller likvärdiga måste arbetsgivaren kunna visa att de olika villkoren inte beror på könstillhörighet, utan på skillnader i arbetstagarnas sakliga förutsättningar för arbetet.

Om du eller någon du känner behöver hjälp med att anmäla en lagöverträdelse kan du vända dig till DO (Diskrimineringsombudsmannen).
Range rover bra

stockholm stadsteatern
cement keram
hur manga gram ar ett hg
sambo wikipedia indonesia
nordic ecommerce knowledge
peripheral tolerance b cells

Plan för arbete mot diskriminering och kränkande behandling

Lärarförbundet gillar  Svenska fotbollförbundet har publicerat sitt svar till Diskrimineringsombudsmannen (DO) efter anmälan om könsdiskriminering mellan herr- och  Medlemsstaterna skall anmäla dessa bestämmelser till kommissionen senast den 5 oktober 2005 och skall utan dröjsmål anmäla varje senare ändring av dessa  Diskrimineringslagen förbjuder diskriminering. Förbudet omfattar bland annat löner och andra anställningsvillkor. Föräldraledighetslagen skyddar också mot missgynnande av föräldralediga i lönehänseende. Enligt kollektivavtal ska det inte finnas några osakliga löneskillnader. 6.4.

Diskriminering - Diskrimineringsbyrån Humanitas

Svenska fotbollsförbundet anmäld för könsdiskriminering. Endast en dag efter att våra fotbollsstjärnor hyllats i Göteborg anmäls nu fotbollsförbundet till DO som är en förkortning av Diskrimineringsombudsmannen. Skälet är som bekant mängden ersättning för herrar och damer och deras enorma skillnader. Två kvinnor som stoppades från att bada utan överdel tänker anmäla Fyrishov för könsdiskriminering. - Vi välkomnar en diskussion, säger Inger Grotteblad vid Fyrishov.

av M Danielsson · 2019 — behandlingar, trakasserier samt diskriminering från andra barn samt vuxna. Pedagoger i förskola och skola är enligt lag skyldig att anmäla, utreda och vidta. Homosexuella, heterosexuella och bisexuella kan anmäla diskriminering som har samband med sexuell läggning. Etnisk tillhörighet.