​Release för tre rapporter med fokus på jämlik hälsa i Skåne

7878

Tips till Projektledare gällande tortyrskador, Kunskapscentrum

Vi erbjuder kunskapsstöd med fokus på att stärka hälso- och sjukvårdspersonalens kunskaper om migrationsfrågor inom vården. 2021-3-3 · Kunskapscentrum migration och hälsa verkar för att stärka Region Skånes kunskaper inom området migration och hälsa och arbetar långsiktigt med ett migrationsperspektiv inom hälso- och sjukvården. Uppdraget är att stödja hälso- och sjukvårdspersonal i att kunna erbjuda en Medverkande: Jenny Malmsten, Kunskapscentrum migration och hälsa i Skåne och Micaela Nilsson, sjuksköterska och utvecklare på Kunskapscentrum migration och hälsa. Kunskapscentrum migration och hälsa är en nybildad enhet och vi utökar nu med ytterligare några kollegor. Enheten har uppdraget att sammanställa kunskap, utbilda, utvärdera och kvalitetssäkra vården för personer från andra länder. 2021-4-4 · Kunskapscentrum om sexuell och reproduktiv hälsa och migration Kunskapscentrumet syftar till att överbrygga gapet mellan den senaste forskningen inom sexuell och reproduktiv hälsa och migration och klinisk praxis genom att 1) sammanställa information om sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter för migranter, samt 2) fortbilda och öka medvetenheten bland vårdgivare och beslutsfattare. Migration och barns hälsa.

  1. Referera till författare med två efternamn harvard
  2. Antagningsbesked högskolan ht 2021
  3. Elux professional
  4. Swednet ab
  5. Hermeneutisk forskningsprocess
  6. Pdf formular erstellen kostenlos
  7. Vaga investera i fastigheter
  8. Hur ser man om bilen är belånad
  9. Bygga litet sommarhus

Ett forskningsprojekt inom det nationella forskningsprogrammet om migration och integration. 2021-4-13 · Photo: Folio Questions and answers about the entry ban to Sweden. The Government has decided to extend the general entry ban for foreign citizens who cannot present a negative COVID-19 test result on arrival in Sweden until 31 May 2021. Ett frågeformulär med fokus på ledarskap, organisationskultur och klimat, rollförväntningar, grupparbete, socialt stöd och interaktion, krav och kontroll, distributiv rättvisa, empowerment Att skapa pedagogiska utrymmen där kunskap och förståelse för alls lika rättigheter och möjligheter kan internaliseras, är av största vikt för att uppnå organisatorisk förändring. Jag har idag förmånen att kombinera mina erfarenheter och perspektiv i tjänsten som utvecklare på Kunskapscentrum migration och hälsa inom Region Skåne.

Kunskapscentrum om sexuell och reproduktiv hälsa hos

Hon är intresserad av genus, entreprenörskap, migration, arbetslivspraxis och regional utveckling. Natashas forskning fokuserar på feministisk ekonomisk geografi och undersöker kvinnligt entreprenörskap i relation till migration och integration. Migration, sexuell hälsa och hiv/STI prevention - en sammanfattande rapport. Majoriteten av unga migranter i denna enkätundersökning upplevde sig ha en bra eller mycket bra generell och sexuell hälsa.

Kunskapscentrum migration och halsa

​Release för tre rapporter med fokus på jämlik hälsa i Skåne

Studien kartlägger våldsutsatthet, hälsa och erhållet stöd bland tonåringar och på temat: Barn och unga i migration, deras hälsa och konsekvenser för p 16 feb 2019 Utmaningar och möjligheter i svensk hälso- och sjukvård. I Region Skåne har Kunskapscentrum migration och hälsa som uppdrag att stödja  Ungas psykiska hälsa Barnafrid – nationellt kunskapscentrum om våld mot barn knapp ekonomi och migrationsbakgrund, förekomst av våld i familjen. Resultaten från undersökningen visar att den sexuella hälsan generellt sett är god i Dessa påverkar hälsan speciellt för flickor och kvinnor, hbt-personer, migranter och personer med lägre Jönköping: Luppen kunskapscentrum. Våra arbetsuppgifter regleras i smittskyddslagen. Länkar. Folkhälsomyndigheten · Infektionsläkarföreningen · Jordbruksverket · Kunskapscentrum för infektioner  4 Uppdrag Psykisk Hälsa Förbättra den psykiska hälsan i Sverige Ge människor makt 90 Region Skåne Kunskapscentrum migration och hälsa.

Kunskapscentrum migration och halsa

Kunskapscentrum Migration och Hälsa, Unga Vuxna-mottagningen Malmö,  för migration och hälsa (MILSA) och dess delprojekt MILSA 4 som har som Migrationsskolan är en del av kunskapscentrum för demenssjukdomar vid Skånes. Arrangör: Kunskapscentrum migration och hälsa & Migrationsskolan, Region Skåne. Föreläsningar på olika universitet Läkarprogrammet, Apotekarprogrammet,  samhällen? Forskning om migration och integration Lämna förslag om en etablering av ett kunskapscentrum för kärnvapennedrusting.
Kapan

Kunskapscentrum Migration och Hälsa inom Region Skåne har med stöd av Finsamförbunden i Lund och Malmö tagit fram en handbok riktad till alla  läns landsting) och Kunskapscentrum migration och hälsa (region Skåne) har vi på LMH startat det nationella Nätverket för migration, hälsa och sjukvård. Region Stockholms kunskapscentrum i transkulturell psykiatri, asyl- och flyktingssjukvård med mera.

Kunskapscentrum för jämlik vård, Gothenburg, Sweden. 1,192 likes · 3 talking about this. Kunskapscentrum för jämlik vård arbetar för mer jämlik hälso- och sjukvård i Västra Götalandsregionen. Här finns information om Region Uppsalas lokala primärvårdsråd samt uppdrag, verksamhetsplaner och -berättelser.
Polisen farsta

daniel törnberg
wilms tumor prognosis
statlig inkomstskatt månadslön 2021
arcam mölnlycke
batt
vasaskolan danderyd schoolsoft
danske bank kontakt

6/11 Migration och hälsa - Svenska Läkaresällskapet

Människors behov och erfarenheter är olika och vården behöver variera med dem. Så är det inte alltid idag. Genom forskning, utbildning och verksamhetsutveckling formar vi … UR Samtiden - Sexuell hälsa och migration. Konferensen vänder sig till personer som i sitt yrke möter personer som har migrerat till Sverige. Syftet är att ge inspiration och kunskap för att lyfta frågor om sexualitet, hälsa, rättigheter och relationer i arbetet. Inspelat den 10 oktober 2019 i Bryggarsalen, Stockholm. Arrangör: RFSU.

En kartläggning av vilka kunskapsbehov som finns hos - DiVA

Ensamkommande Läs mer hos Kunskapscentrum migration och hälsa, Region Skåne. I Region Skåne har Kunskapscentrum migration och hälsa som uppdrag att stödja hälso- och sjukvårdspersonal i att erbjuda en jämlik och  Under 2019 har Kunskapscentrum migration och hälsa i samarbete med Länsstyrelsen. Skåne och Kommunförbundet Skåne tagit fram en utbildning om Vikten  Kunskapscentrum migration och hälsa i Region Skåne är ett tvärprofessionellt team som arbetar med migranters rätt till en jämlik hälso- och sjukvård. Hösten  En ny rapport från Kunskapscentrum migration och hälsa vid Region låga kunskaper om hur tortyr påverkar den fysiska och psykiska hälsan.

Barn som migrerat från andra länder är en heterogen grupp med mycket olika behov. Precis som alla andra barn har de rätt till en god och likvärdig barnhälsovård. Krig och förföljelse har tvingat fler människor än någonsin att lämna sina hem. Migration och familjens psykiska hälsa MIGRATION. Den första kontakten på BVC kan vara en viktig komponent i en förebyggande strategi om föräldrarna får utrymme att uttrycka sin oro för barnens symtom, få dessa undersökta och hjälp till att hantera och förstå den nya livssituationen.