Transnationella familjer- föreläsning - StuDocu

6199

Fulltext - HISTORISK TIDSKRIFT

2021-02-18 Kursen innehåller en grundläggande religionshistorisk genomgång av yoga som bestående av olika former av praktiker och föreställningar. Teoretiska och praktiska aspekter av yoga behandlas. Både nutida och dåtida aspekter av yoga behandlas utifrån ett transnationellt perspektiv. Magisk materialitet och transnationell läserfarenhet: historiografiska perspektiv på skriftkulturens utveckling.

  1. Swepos koordinattransformation
  2. Hjälpmedelscentralen skövde telefon

av MS Öhrfelt · Citerat av 2 — Styrningen av utbildning i samklang med transnationell policy har sällan varit (1998) ger en historikers perspektiv på hur förskolan etablerades i det svenska  av J Sundholm · 2020 — gränsproblematiken utgående från ett transnationellt perspektiv. här på en distinktion mellan det internationella och det transnationella. Syfte är framförallt att stärka forskningens transnationella inriktning. tid har märkts bland forskarna att studera migrationsfrågor i ett transnationellt perspektiv.

Inom transnationella och lokala sociala världar - GUPEA

Future learn - Rapport 2012 – Stockholms universitet Beskrivning av Projektet Projektet innebar att inom förskollärarprogrammet testa och utvärdera en metod som bygger på formativ bedömning genom IKT-verktyget eRúbrica. eRúbrica är ett verktyg och en metod för att Lundqvist diskuterar bland annat hur ett transnationellt perspektiv kan ge förståelse för hur turism som socialt gränsöverskridande fenomen binder samman olika lokaliteter och aktörer. Catarina Lundqvist är samhälls- och kulturanalytiker och fil.dr i etnicitet.

Transnationellt perspektiv

Transnationellt adopterade organiserar - Feministiskt Perspektiv

av M Sager — En diskussion om post- och transnationalitet i dialog med den spanska sociala poängterar ofta vikten av ett transnationellt perspektiv på migration och.

Transnationellt perspektiv

2018 skrev adopterade från Etiopien, Eritrea, Bolivia, Chile, Colombia, Indien, Sri Lanka upprop till regeringen där de påtalade oegentligheter i form av adoptioner som skett på illegala, korrupta eller oetiska grunder.
Gymnasieantagningen stockholm telefonnummer

I många fall kan ett transnationellt samarbete eller utbyte bidra till nya perspektiv och inspel i den egna verksamheten vilket möjliggör för  -identifiera olika perspektiv på yoga som praktik och föreställning.

av O Hagberg · 2017 — 4.3 Migration i Sverige ur ett transnationellt perspektiv. transnationella perspektivet på migration å andra sidan, belyser migranternas upprätthållande.
Cv sajjanar wikipedia

basta advokat
försurning ne.se
magstarkt engelska
vad hander om man hoppar av gymnasiet
nedim nasic
unionen saco eller lo

Transnationell syndikalism i ett lokalt rum - Doria

för att analysera intervjumaterialet; transnationella sociala rum, reciprocitet samt social exkludering. Ett transnationellt perspektiv på migration har fokus på  “Ett transnationellt perspektiv på migration [A Transnational Perspective on Migration].” In Transnationella rum: diaspora, migration och gränsöverskridande   20 nov 2019 Skola i internationellt och transnationellt perspektiv.

Att höra hemma både ”här” och ”där”: transnationella familjer

Institutet för bostads- och urbanforskning (IBF). 2007 (Svenska)Ingår i: Transnationella rum, Umeå: Boréa , 2007, s. 15-42Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt  Det transnationella perspektivet påvisar hur dessa nätverk påverkar migrationen som sker världen över. En stor del som också påverkar migrationen är individer,  Särskilt viktigt har det transnationella perspektivet blivit i migrationsforskningen, där det banar väg för fördjupade insikter om internationell migration. Det här är  transnationella familjeliv och dess möjligheter och utmaningar. •att utifrån detta lyfta fram vad ett transnationellt perspektiv i socialt arbete kan innebära för det. LIBRIS titelinformation: Ett transnationellt perspektiv på migration / Per Ingår i: Transnationella rum : diaspora, migration och gränsöverskridande relationer.

Nordiska perspektiv på transnationellt fackligt samarbete i Europa – former, hinder, utmaningar och strategier: Authors: Larsson, Bengt Lovén Seldén, Kristina Denna rapport utgör en delstudie av ett forskningsprojekt som studerar transnationellt fackligt samarbete och nätverksbyggande på sektorsnivå i … försök att koppla ett transnationellt perspektiv till teoretiska diskussioner om nationalstaten och mångkultur och undersöka informanternas position i skärningspunkten mellan transnationella processer och nationalstatens exkluderings- och inkluderingsmekanismer. Detta sker genom att ur ett transnationellt perspektiv: - studera regional mobilisering på olika nivåer - genom studierna möjliggöra jämförelser länder och regioner emellan - identifiera goda resultat som kan överföras mellan länder, och bidra till transnationellt lärande mellan länderna samt gränsöverskridande nytta, tillväxt och innovation - på lång sikt skapa ett Blanc, 1995). För vår studie innebär detta att ett transnationellt perspektiv inte behöver vara bundet till en viss generation av migranter, utan att vi har använt det på ett område som ännu inte är lika prioriterat så som familjebaserad migrationsforskning eller forskning om … Konkret omfattar kursen områdena familj, migration, asylprocessen, modeller för det mångkulturella samhället, mottagningssystem för nyanlända i Sverige, arbetsmarknad och välfärd, processer av erkännande/icke erkännande, transnationella familjer och ett transnationellt perspektiv i socialt arbete, ett intersektionellt och antirasistiskt perspektiv på handling i och för socialt Det islamiska Sicilien ur ett transnationellt perspektiv. Activity: Talk or presentation › Invited talk.