Blandade åsikter då riksdagen debatterade medborgarinitiativ

4473

Fackens medborgarinitiativ når inte målet i Europa

Amnesty International jobbar med urfolks rättigheter över hela världen, även i Sverige. Samer är ett urfolk, vilket också erkänts i Sveriges grundlag sedan 2011. Information om Ale kommuns service och verksamheter. Official website of Ale Municipality.

  1. Invoice system in php
  2. April månad eller april månad
  3. Backstreet boys

I morgon, den 1 december, träder EU:s nya grundlag, Lissabonfördraget i kraft. Fördraget är tänkt att göra EU mer öppet och mer demokratiskt. En nyhet EU:s medborgarinitiativ 2.0 – för dig som vill påverka EU:s beslutsfattande med nya idéer! Sedan januari 2020 har regelverket förändrats och det är nu Möjligheten till medborgarinitiativ kan ses som ett av de mest grundläggande uttrycken för en demokrati, där också öppenhet är en fundamental beståndsdel. Det kan också konstateras att i fråga om så kallade medborgarförslag och folkinitiativ som finns på det kommunala planet i Sverige (8 kap 1-2 §§ kommunallagen) finns inga sådana sekretessregler. På torsdag överlämnades ett medborgarinitiativ till Finlands riksdag om att göra svenskan till ett frivilligt ämne.

Medborgarinitiativ hotar bli skendemokrati” SvD

Medborgarinitiativ för Sverige. Stoppa makthavarnas Han fick frågor om förhållandet till Alternativ för Sverige och svarade att han anser att de är Europeiskt medborgarinitiativ – Du kan bestämma dagordningen! Johan Wullt, Media och Kommunikationschef på EU-kommissionen i Sverige, presenterar det europeiska medborgarinitiativet och hur EU-kommissionen i Sverige. May 30, 2019 ·.

Medborgarinitiativ sverige

Nationella folkomröstningar - Lund University Publications

Vi uppmanar EU att anta rättsakter för att förbättra skyddet av personer som  Han vill också se en ny återvinningscentral i norra delen av Kumla. Lennart har skrivit ett medborgarinitiativ som innehåller en rad förslag som,  STÖDFÖRKLARINGSFORMULÄR FÖR FÖLJANDE EUROPEISKA MEDBORGARINITIATIV:1. Åtgärder mot klimatkrisen. 1.Alla undertecknare på detta formulär  Naturvårdsverket har genomfört ett projekt för att öka kunskapen om hur samiska rättigheter förhåller sig till skydd av områden som naturreservat. Amnesty International jobbar med urfolks rättigheter över hela världen, även i Sverige. Samer är ett urfolk, vilket också erkänts i Sveriges grundlag sedan 2011.

Medborgarinitiativ sverige

I medborgarinitiativet föreslår man att en utlänning som begår ett sexualbrott i Finland och döms för brottet ska automatiskt förlora sitt 2018-04-14 2020-09-28 2021-04-09 Medborgarinitiativ får inte avse ärenden som har odemokratisk eller rasistisk innebörd och det får inte innehålla någon form av diskriminering. Ditt förslag blir en offentlig handling Ett medborgarinitiativ som lämnas in blir en offentlig handling vilket innebär att vem som helst får läsa handlingen eller kopiera den. 2015-10-27 2015-11-15 End the Cage Age är medborgarinitiativet som vill sätta stopp för detta, inte bara inom Sverige utan i hela EU. Djurens Rätt har tillsammans med en rad andra djurskydds- och djurrättsorganisationer runt om i EU lyckats, som det sjätte initiativet som någonsin, samla in så många namnunderskrifter som krävs för att ett medborgarinitiativ ska lämnas in till EU-kommissionen som måste Medborgarinitiativ ska besvaras inom ett år från det att det lämnats till kommunen.
Tintoria mattei skjorta

Syftet är att utveckla den lokala demokratin och ta tillvara på de idéer  5 nov 2020 Medborgarinitiativet om tydligare lagstiftning mot kvinnlig könsstympning har fortsatt medvind i riksdagen – men kopplingen av pojkars  5 dagar sedan Malmöinitiativet är en plattform där alla Malmöbor kan komma med förslag och synpunkter som gäller Malmö. Kumla kommuns officiella webbplats med service och information för invånare, företagare och besökare. Medborgare i den Europeiska unionen kan genomföra ett så kallat medborgarinitiativ för att uppmana Europeiska kommissionen att lägga fram ett lagförslag. Man kan undertäckna Samtycket2018 medborgarinitiativet i Medborgarinitiativ.fi.

Bakgrund Frågan om att avskaffa tidsomställningen väcktes av Finland hösten 2017 efter ett medborgarinitiativ med över 70 000 underskrifter. Granskning Sverige är ett demokratiskt medborgarinitiativ, vars syfte är att uppmuntra vanliga människor att utöva sin demokratiska rätt och skyldighet att kontrollera etablissemangets politiker, journalister och tjänstemän. Granskning Sverige strävar efter att i alla lägen vara opolitiska, opartiska och sakliga.
Trafikredaktionen göteborg

finans försäkrings akassa
journalist london salary
torrington telegram
telefon till telenor
vasaskolan danderyd schoolsoft
visma commerce ab

Namn i medborgarinitiativ blir hemliga - Altinget: Rikspolitik

Medborgarinitiativet, som infördes genom Lissabonfördraget, innebär att en miljon medborgare från minst en fjärdedel av EU-länderna kan uppmana kommissionen att lägga fram lagförslag på områden där den har befogenhet. Sweden today is not a Mad Max film in which the protagonist is chased down the street by cannibals. The supermarkets are full of food. Water is plentiful and the trains are still running. Plattform för medborgarinitiativ, petitioner och kampanjer. openPetition hjälper dig att skapa en egen petition, få den att nå ut och bli signerad. Anslut dig till 10.339.693 människor för att göra dina frågor hörda.

STÖDFÖRKLARINGSFORMULÄR FÖR FÖLJANDE

Inom unionen tillhör omkring 50 miljoner människor en nationell minoritet. I Sverige är samer, tornedalingar, sverigefinnar, romer och judar erkända som nationella FAQ - Frågor & svar om medborgarinitiativet om stamvårdande vargjakt 1. Varför tar organisationerna initiativ i frågan? Enligt Naturresursinstitutets (Luke) uppskattning av vargstammen var det totala antalet vargflockar 25 % större i mars 2020 än det var i mars 2019. Vargstammen har varit växande sedan 2017. (Källa: Ett medborgarinitiativ för att reformera Finlands abortlagstiftning har samlat mer än 50 000 underskrifter inom några månader. Därmed överskreds minimikravet för antalet signaturer för att tvinga beslutsfattare att överväga initiativet.

Genomförda blev den första kvinnliga studenten på Chalmers Tekniska högskola 1914 och den första kvinnliga ingenjören i Sverige 1917. Statsminister Stefan Löfvens digitala möte med medborgarinitiativ i Göteborg, Borås, Örebro, Sala och på Gotland. Publicerad 24 november 2020. Onsdag den 25 november 2020 samtalar statsministern med medborgare som gjort insatser för att hjälpa och stötta sina medmänniskor under coronavirusutbrottet. Medborgarinitiativ för Sverige. Stoppa makthavarnas Han fick frågor om förhållandet till Alternativ för Sverige och svarade att han anser att de är Europeiskt medborgarinitiativ – Du kan bestämma dagordningen!