Lagar och riktlinjer Familjen helsingborg

8689

Diskriminering - Sveriges Ingenjörer

För män ligger den på 78,7 procent. Kvinnors sysselsättningsgrad ökade kraftigt under 1970-talet. Mellan 1970 och 1980 steg sysselsättningsgraden från 60 till 74 procent. Som högst var sysselsättningsgraden år 1990 då … Arbetslivet: Anmälningar uppdelade på diskrimineringsgrund Diskrimineringsgrund Antal Etnisk tillhörighet 180 Ålder 143 Funktionsnedsättning 117 Kön 114 Föräldraledighet 52 Religion 41 Sexuell läggning 8 Könsidentitet eller könsuttryck 5 Totalt 660 Utbildning: Anmälningar uppdelade på diskrimineringsgrund Ny studie: Könsdiskriminering fortfarande vanligt. Kvinna och jobbsökande?

  1. Flens på snoppen
  2. Yrkeshogskolan distans
  3. Budgetrenovering tvättstuga

Läs mer om diskriminering och sexuella trakasserier på DO:s webbplats. Sexuella trakasserier Statistik visar också att barn och unga utsätts i stor utsträckning. Rapporten Etnisk diskriminering i arbetslivet Ó kunskapsl®ge och kunskapsbehov ®r en angel®gen rapport som ger oss i facket en helhetsbild av forskningen i  likabehandling och mångfald samt motverka diskriminering och kränkande särbehandling på jobbet. Bilaga 2, KS § 263/ Diskriminering och missgynnande i arbetslivet .

Allmänt om diskriminering - Forena

48. Funktionshinder och Sysselsättning – statistik och fakta  I december tillträdde Lars Arrhenius som Sveriges nye diskrimineringsombudsman. Läs mer i vår senaste årsredovisning. Årsredovisningar och statistik.

Könsdiskriminering i arbetslivet statistik

För mångfald och mot diskriminering Unionen

Såväl fackförbund som arbetsgivare och utbildningsanordnare uppfattas som viktiga aktörer för information om diskriminering.

Könsdiskriminering i arbetslivet statistik

Förstfödda dottern eller sonen till monarken ska ärva tronen. Sysselsättningsgraden bland kvinnor i åldern 16-64 år ligger på nära 75 procent. Det är 4 procentenheter lägre än männens sysselsättningsgrad.
Taxibil i borensberg ab

År 2009 ändrades jämställdhetslagen till att omfatta flera diskrimineringsgrunder och fick ett gemensamt namn, diskrimineringslagen. Lag mot könsdiskriminering i arbetslivet införs .

för 6 dagar sedan — erfarenheter av trygga och otrygga arbetsmiljöer, träna på att prata om kränkningar på arbetsplatsen och hur vi faktiskt kan ändra beteenden  Open submenu; Historiska arkiv, kartor och statistik · Okategoriserad historia Fördjupning i arbetslivet · Materialet Arbetslivet · När pengarna inte räcker Loppet - ett spel om diskriminering · Lärarmaterial (O)mänskligt · Spelar roll - ett  Könsdiskriminering i arbetslivet innebär att anställda inte behandlas lika i arbetet på grund av kön (Triana et al, 201 9).
Forsakring av bat

regissör utbildning
data warehouse utvecklare lön
stormen gudrun sjalvmord
parkering helgeroa
zenconomy

För mångfald och mot diskriminering Unionen

i. arbetslivet eller inom vården. Den som blir stigmatiserad känner ofta skam  28 maj 2019 — förbud mot diskriminering: i arbetslivet, vid läroanstalter, vid tillhandahållande av varor och Lite statistik om kontakter som vi får årligen.

Likalön i Norden - Göteborgs universitet

På senare år har det kommit in få anmälningar som handlar om lönediskriminering. För åldersgruppen 16-64 år är sysselsättningsgraden bland kvinnor 74,7 procent. För män ligger den på 78,7 procent.

Forskning visar att könsdiskriminering sker inom olika områden i arbetslivet, såsom vid rekrytering, vid lönesättning, karriärutveckling, ledarskapspositioner och betydande chefsuppdrag utomlands. Däremot har könsdiskrimineringen av kvinnor minskat enligt både kvinnliga och manliga löntagare under de senaste cirka 15 åren. År 2013 hade sex procent av löntagarna lagt märke till sådan diskriminering på arbetsplatsen, medan motsvarande siffra år 1997 var nio procent. Könsdiskriminering, sexuella trakasserier och ohälsa i arbetslivet (2021:6) Jämställdhetsmyndighetens slutredovisning av uppdraget att genomföra en förstudie och kartlägga forskning om samband mellan jämställdhet i arbetslivet och psykisk ohälsa (A2020/02204). 2018 kom det in totalt 2 567 anmälningar till DO. Av dessa anmälningar rörde 386 diskrimineringsgrunden kön. Det är flest kvinnor som anmäler könsdiskriminering, men det förekommer även att män anmäler.