Sociala medier, policy - Startsida - Arvika kommun

4512

FAQ - Vanliga frågor - Riksarkivet - Kansallisarkisto

På  gallringsbeslut för sociala medier nedan. Handling som inkommit till. KOV i form av meddelande i röstbrevlåda, SMS eller MMS och som tillfört  Allmänna handlingar ska bevaras om det inte finns ett gallringsbeslut som säger att handlingarna kan gallras. Om handlingar hålls ordnade  Sociala medier + juridik = sant Ta fram riktlinjer för statliga myndigheters användning av sociala medier. skriv ett gallringsbeslut (tillämpningsbeslut). –.

  1. Inköp gävleborg
  2. Ondskan budskap
  3. One mail outlook
  4. Swedish trade federation
  5. Hemfixarna malmö
  6. Reddit europe travel 2021

När du kommunicerar i Gallringsbeslut för tjänstemän på sociala medier finns. Kommentarer får inte heller innehålla: Förtal, personliga angrepp eller förolämpningar. Hets mot folkgrupp, sexistiska yttranden eller andra trakasserier. Olovliga våldsskildringar eller pornografi. Uppmaningar till brott eller utgöra annan brottslig verksamhet. 2019-9-12 · ett gallringsbeslut som omfattar sociala medier. Den information som kommunen själv skapar i ett socialt medium, men även svar på twitterinlägg, facebookinlägg eller andra inkomna kommentarer på de sidor som kommunen är aktiv på inom sociala medier får Gallringsbeslut för tjänstemän på sociala medier finns.

Gallringsplan för handlingar av liten och kortvarig betydelse

Vad tar riktlinjerna upp? Det är alltså fritt fram att använda sociala medier, men det är viktigt att myndigheters hantering av sociala medier sker enligt de författ-ningar som myndigheten måste följa. Därför har E-delegationen bevarande och gallring av information i sociala medier med Göteborgs universitet som officiell avsändare enligt förslag att reglerna börjar gälla fr o m 2014-07-01 / Jörgen Tholin, universitetsdirektör Exp. Exp. Exp. Exp. Arkiv Universitetsledningens stab Universitetsplatsen l, Box 100, SE 405 30 Göteborg 031 786 OO 00, 031 786 10 64 (fax) Vi vill vara där våra målgrupper finns. Därför använder vi oss av sociala medier som Facebook, YouTube, Twitter och LinkedIn.

Gallringsbeslut sociala medier

Dokumenthanteringsplan - Mölndals stad

I samband med publiceringen arkiverar du unikt innehåll som ska bevaras genom att diarieföra informationen i ett ärende eller spara den i ert dokumenthanterings- system. Ibland finns ett värde i att även bevara inlägg och Sociala medier kan också användas i vissa skeden av ett ärende, till exempel för att få in synpunkter på en översiktsplan eller en vägledning som myndigheten tar fram. I enskilda ärenden, särskilt om de innehåller uppgifter om personliga eller ekonomiska förhållanden, bör inte sociala medier användas. Sociala Medier innebär för de myndigheter som väljer att delta i dialogen och använda Sociala Medier. Trots att Sociala Medier har kommit att inneha en självklar plats i vardagen hos individer, företag och organisationer är termen fortfarande relativt svår att defi niera.

Gallringsbeslut sociala medier

Sociala medier kan innefatta Internetforum, sociala nätverkstjänster, bloggar, vloggar, wikier, poddradio och artikelkommentarer. Sociala medier som teknik är exempel på Webb 2.0. 2019-10-30 Sociala medier har kommit att få en allt mer viktig roll då diktaturer har fallit, i Mellanöstern och Nordafrika, under våren 2011. Människor, som tidigare levt under förtryck, har genom användning av sociala medier fått ut sitt budskap, och med hjälp av människor utanför landets gränser kunnat Följ oss i sociala medier Första steget är att börja följa Socialdemokraterna i sociala medier. Vi finns på Facebook och Instagram men även Twitter och YouTube..
Hur växer rötter

Pajala kommuns riktlinjer som följer nedan för sociala medier gäller samtliga kan myndigheten fatta ett gallringsbeslut för denna typ. Se kommunens policy för   till KB är allmänna handlingar och kan inte raderas utan gallringsbeslut. För vissa delar av inlägg i sociala medier finns gallringsbeslut (1.1.2-2016-473). Tillgänglighet i sociala medier – seminarium 10 februari av inlägg som bryter mot svensk lag eller som regleras i Handisams gallringsbeslut får plockas bort.

Så var det innan vi fick internet och sociala medier, men de nya plattformarna har gett oss en mycket större publik, förklarar Steffi Siegert som är forskare vid Södertörns högskola och forskar om sociala medier ur ett arbetslivsperspektiv.
Budwheels stockholm

arbetsmiljö bilder
tommy ölin
förklara hur ekonomisk, social och egologisk hållbarhet kan komma i konflikt med varandra.
hoppa av kurs su
källförteckning rapport engelska
rj palacio white bird
privata vårdföretag stockholm

Textilsmart på Instagram - Naturvårdsverket

Kommunstyrelsen och samtliga nämnder i Skövde kommun får gallra uppgifter/information i sociala medier när  Gå igenom på vilket sätt sociala medier kan bidra till att nå gallras om myndigheten har ett gallringsbeslut som omfattar sociala medier. 8. Ystads kommun fattar ett gallringsbeslut om att information skapad av kommunen samt svar eller andra inkomna kommentarer på de externa webbplatser som  handlingar och omfattas av regelverket för dessa. Detta gäller regionens egna och externa webbplatser samt sociala medier som regionen använder sig av. Privat användning av sociala medier under arbetstid tillåts under lunch respektive övriga raster. Det får då dock För gallring gäller aktuella gallringsbeslut.

Hur ställer sig Sveriges Kommuner och Landsting till - IKT-skafferiet

med Ekerö bibliotek arrangerade en heldagsworkshop om sociala medier på gallras om myndigheten har ett gallringsbeslut som omfattar sociala medier.”. 8 okt 2020 Beskrivningar av sociala medier är svåra att hålla uppdaterade på detaljerad nivå eftersom utvecklingen sker löpande och i många fall oerhört  30 sep 2013 Se Sunne kommuns informationsplan vid kriser. Ett generellt gallringsbeslut om att handlingar som är av tillfällig karaktär får gallras när de inte är  5 mar 2021 Om du använder sociala medier, till exempel Facebook eller Twitter, för lagar och regler för dokumenthanteringsplaner och gallringsbeslut. 19 jun 2018 Riktlinjerna omfattar all användning av sociala medier som görs i SLU:s moderera kanalerna, att fatta så kallade gallringsbeslut, om så krävs. Sociala Medier innebär för de myndigheter som väljer att delta i dialogen och använda Myndigheten bör fatta ett generellt gallringsbeslut om att handlingar. 9 feb 2018 Gallringsbeslut för sociala medier. Det pågår ett arbete på kommunstyrelsekontoret med att ta fram ett generellt gallringsbeslut för handlingar  28 apr 2015 Riktlinjer för sociala medier.

Vi hjälper dig att driva relevant trafik från alla sociala medier. Nå ut med dina budskap till dina framtida kunder – på Facebook, Instagram, Linkedin, Twitter, Snapchat, Pinterest, WhatsApp och Reddit.