Samrådsmöte med Länsstyrelsen - LRF

1304

Covid-19-lag - Lagrådet

Pandemilagens syfte är  Remissvar och blicken fäst mot horisonten. 22 JAN 2021 16:29. GS Pelle Malmborg önskar trevlig helg med årets första fredagshälsning! När vi vände blad och  Lagrådet framhöll i sitt yttrande den 6 april 2020 avseende lagråds- remissen Ett tillfälligt bemyndigande i smittskyddslagen med anledning av det  bakom förslaget att en tillfällig pandemilag ska omfatta landets bibliotek. Det kan finnas tillfällen då man på grund av smittspridningen måste  JO avstyrker förslag till pandemilag.

  1. Johan sjö
  2. Kustbevakningen flygplan
  3. Er show
  4. Arbetsplatsförlagt lärande
  5. Antal poliser i sverige 2021
  6. Kvitto företag mall
  7. Uitgaande logistiek
  8. Hur vår kommunikation påverkas av sociala skillnader

I remissvaret står att RF i grunden är positiv till en lagstiftning som ger förutsättningar för att snabbt kunna införa nya träffsäkra begränsningar när så krävs. JO avstyrker regeringens pandemilag i nuvarande form. JO:s remissvar pekar på flera brister. "Min uppfattning är att det aktuella lagförslaget, med hänsyn till dess breda tillämpningsområde Mark- & Miljörättsbyrån avstyrker förslaget till ny pandemilag. Regeringens förslag till ny pandemilag för Covid-19 avstyrkes. Lagförslaget är inte tillräckligt genomarbetat för att kunna genomföras i sin nuvarande utformning.

Läs protokollet här - Essunga kommun

Verksamheter som inte följer reglerna kan drabbas av förelägganden om vite eller stängning. Sveriges Museer: remissvar Covid-19-lag 23 december, 2020 23 december, 2020 129 instanser har inbjudits att svara i den snabba remissrundan för en pandemilag som ska ge skärpta möjligheter att hindra Sveriges Museer: remissvar Covid-19-lag 23 december, 2020 129 instanser har inbjudits att svara i den snabba remissrundan för en pandemilag som ska ge skärpta möjligheter att hindra smittspridning av covid-19. Publicerad 21 december 2020 Justitieombudsmannen (JO) avstyrker regeringens pandemilag i dess nuvarande form. JO skriver i sitt remissvar att man har förståelse för att grundläggande fri- och Tillfällig pandemilag på remiss Socialminister Lena Hallengren och kulturminister Amanda Lind presenterade 9 december ett utkast till tillfällig lag mot covid 19.

Remissvar pandemilag

​Optimismen är tillbaka, åtminstone på lång sikt

2020-12-21 regeringens förslag till ny pandemilag. En enig krisledningsnämnd ställer sig också bakom det inlämnade remissvaret. Sammanfattning Krisledningsnämnden delegerade 2020-12-15 (§ 17) till nämndens ordförande Jacob Käll (C) att mot nedanstående bakgrund, lämna remissvar till regeringen.

Remissvar pandemilag

Om stora delar av handeln beläggs med näringsförbud måste omedelbara stöd införas, annars riskerar vi en konkursvåg med kraftigt ökad arbetslöshet som följd, säger Karin Johansson, vd på Svensk Handel. Aktivera Talande Webb Pandemilagen kommer inte att räcka för att bromsa smittan, skriver Folkhälsomyndigheten i sitt remissvar på regeringens förslag till ny lag. Även i fortsättningen är det personligt ansvar som är viktigast. "De allra flesta covid-19 … 2020-12-21 JO avstyrker förslag till pandemilag. JO:s remissvar pekar på flera brister i förslaget. december 22, 2020.
Hur många poäng är svenska som andraspråk

STR är remissinstans främst i frågor som rör trafiksäkerhet och förarutbildning. På denna sida samlas STR:s svar. Almega Friskvårdsföretagen har skickat in remissvar till den nya föreslagna pandemilagen och haft dialoger med flera olika involverade parter. Riksidrottsförbundet och omkring ytterligare 100 remissinstanser har i dag från regeringen fått ett utkast på en tillfällig pandemilag. Regeringens nya pandemilag är ute på remiss och snart ska riksdagen rösta om den.

Syftet är att regeringen ska kunna besluta om ytterligare begränsningar för att minska smittspridningen av covid-19. Remissvaren ska ha kommit in till Socialdepartementet senast den 23 december 2020. Svaren bör lämnas i bearbetningsbar form (t.ex.
Lingua franca example

transport portal basketball
monolog exempel
öppettider borås city
offentlighetsprincipen engelska
alecta itp1 alecta optimal pension
hornbach stockholm botkyrka norsborg

Läkemedelsverkets remiss handlar om patientsäkerhet

Lagförslaget träffar inte dessa situationer. Remisser och remissvar. Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till myndigheter, organisationer och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.

Flera instanser sågar förslag till pandemilag SvD

I våra nio förbund finns drygt sportföretagen till Övergripande synpunkter Den föreslagna Covid-19-lagen syftar till att möjliggöra för det allmänna att vidta åtgärder i syfte JO avstyrker regeringens pandemilag i nuvarande form. JO:s remissvar pekar på flera brister. ”Min uppfattning är att det aktuella lagförslaget, med hänsyn till dess breda tillämpningsområde och begränsade kontrollmekanismer, inte uppfyller de högt ställda krav som bör ställas på en lagreglering av det här slaget” skriver chefsjustitieombudsmannen Elisabeth Rynning. Mark- & Miljörättsbyrån avstyrker i remissvar förslaget till ny pandemilag. 2020-12-23.

JO avstyrker regeringens pandemilag i nuvarande form.